Ze vraagt of ze nog hulp dient te roepen, maar ik bedank hiervoor. Ik red het wel, en ze vertrekt. Ik slaag er in recht te staan om wat verder de schade op te meten. Ik voel vooral mijn rug, maar ook mijn dij en elleboog zijn geraakt. Aan mijn fiets zie ik rechts aan het stuur en het zadel dat ze de grond geraakt hebben en dat het achterwiel tegen de rem sleept. Ik krijg mijn been niet meer over het zadel gezwaaid en ik pikkel, met de nodige rustpauzes, op mijn fietsschoenen de 2 km naar huis terug.

geraakt heb. 'je was niet aan het opletten hé zegt. . ik ga met de rug tegen de muur zitten om verder uit te blazen.

Als ik de mouw meer over de hand kan trekken, kan ik die beter warm houden. Ahja, laagjes, maar dan voor de handen. Ik laat het stuur los, ischias doe én handschoen uit, trek de mouw over de duim, kom plots in het nauw tussen twee auto's. Ik vlieg van mijn paracetamol fiets, en zie het lichte carbon frame meters voorwaarts gekatapulteerd worden. Ikzelf kom met een klap op de grond terecht, schreeuw het uit van de pijn en kronkel over het fietspad. In een poging recht te klauteren, kijk ik achterom onder de arm en zie ik de neus van een auto over het fietspad uitsteken. Op handen en voeten kruip ik naar de overdekte inkom van het Provinciaal Centrum, aan de overkant van het stam stadsmuseum, om daar te bekomen. Pijnscheuten in de zij, in de rug, en ik geraak nog steeds niet recht. Er komt een dame van in de zestig met een hoedje bezorgd aangesneld. Ze vraagt of ze iets kan doen.

Wat is de oorzaak van (lage) rugpijn?


Zonnige temperaturen onder vriespunt. Het ziet er achter glas, mits de gepaste outfit, heerlijk fietsweer uit. Er is nog wat tijd vooraleer de rechtstreekse uitzending van kuurne-Brussel-kuurne begint, en ik beslis om eens een toertje rond de pinte te doen. Goed ingepakt, het bovenlichaam in laagjes en het gezicht als een ninja, vat ik het fietstochtje aan. Het is ijskoud, vullen en al tijdens de eerste kilometer denk ik dat ik beter voor dikkere handschoenen had gekozen. Ik rijd ook verkeerd, want aan de bijloke neem ik met de Groot-Brittaniëlaan onbewust de weg die ik normaal naar het station fiets. Wat geambeteerd keer ik terug, en tijdens het rijden zoek ik naar een manier om mijn handen warm te houden. Ik draai rechts de godshuizenlaan in, en herinner me dat de mouwen van mijn fietstrui een uitsparing voor de duim hebben.

Pijn tussen schouderbladen: oorzaken


Enige tijd daarna ging de patiënt klagen over pijn in de onderrug, die sterk toenam wanneer hij ging liggen. Zitten gaf vervolgens duidelijke verlichting en slapen was uiteindelijk alleen mogelijk in zittende houding. Na enkele weken trad naast de lokale rugpijn ook uitstralingspijn in de benen op, links meer dan rechts, korte tijd daarna gevolgd door progressieve afname van de spierkracht in het linker bovenbeen, waardoor staan en lopen niet meer mogelijk waren. Gevoel, mictie en defecatie bleven ongestoord. Bij neurologisch onderzoek werd een graad-3-parese van. Iliopsoas en. Quadriceps femoris links vastgesteld. De kniepeesreflex was links verlaagd en de achillespeesreflex was links niet opwekbaar.

stekende pijn bovenrug
Pijn in de longen 5 oorzaken van

Zonder aanwijsbare oorzaak verergerden deze plotseling een spit halfjaar vór opname. Bovendien was plat op de rug liggen niet meer goed mogelijk, omdat dat tot een sterke toename van de pijn in de rug en de flank leidde. Bij het overeind komen zakte de pijn weer. Uiteindelijk werd liggen ondraaglijk. Onderzoek door de huisarts leverde niets. Vanwege de heftige emotionele spanningen die de pijnklachten en het slaapgebrek tot gevolg hadden, moest de man uiteindelijk worden opgenomen op een psychiatrische afdeling, waar hij werd onderzocht door een neuroloog. Deze stelde een dysesthesie en hyperpathie vast ter hoogte van dermatoom L1 rechts en bij percussie hoog op de lumbale wervelkolom trad uitstralende pijn op naar de rechter flank en lies.

Een mri van de wervelkolom toonde een langwerpige intradurale extramedullaire ruimte-innemende afwijking ter hoogte van txi en txii, die aankleurde na toediening van intraveneus contrastmiddel. Bij operatie werd een cysteus schwannoom van 2,5 1,5 1 cm, tezamen met een fasciculus van de radix L1 rechts, in toto verwijderd ( figuur 2a ). Het myelum was ter plaatse sterk afgeplat en geheel naar links in het wervelkanaal gedrongen (zie figuur 2b ). De rug- en uitstralingspijn in de rechter flank en lies zijn na de operatie niet meer opgetreden; bij neurologisch onderzoek konden geen afwijkingen meer worden gevonden. Patiënt d, een 49-jarige man, had in de voorgeschiedenis een myxoïd liposarcoom van het linker bovenbeen. Later manifesteerden zich een metastase van het sarcoom in de hals, die operatief was verwijderd en nabestraald, en uitzaaiingen in de linker thoraxwand, waarvoor chemotherapie en operatieve behandeling waren verricht.

Pijn ribben: 8 heersende oorzaken


Weer 3 jaar later kreeg patiënt tintelingen vanaf de linker tepel tot in het linker been, en later traden tevens krachtsvermindering van de rechter hand op, alsmede een stijf gevoel in de rechter onderarm en rechter hand. Vervolgens ontstond er krachtsverlies in het rechter been. De nachtelijke pijn in het schouderblad en de tintelingen in linker romp en been waren onveranderd. Nu werd door de neuroloog een hypesthesie in dermatoom C7 en C8 rechts gevonden. De snelle vingermotoriek van de rechter hand was gestoord en er bestonden zwakte en fasciculaties van de rechter. De tricepsreflex rechts was verlaagd en de vingerflexiereflex was aan beide kanten sterk positief.

Er bestond een geringe spastische parese van het rechter been en een hemihypalgesie links, vanaf de tepellijn tot en met het been. De peesreflexen van de benen waren verhoogd en ook de voetzoolreflexen waren afwijkend. Mri-onderzoek van het ruggenmerg zonder en met intraveneus contrast toonde een cervicale intradurale extramedullaire afwijking, die aankleurde na toediening van intraveneus contrast en die sterke verdringing en verplaatsing van het ruggenmerg had veroorzaakt ( figuur 1 ). Bij operatie werd een langwerpig schwannoom aangetroffen; dit kon in toto worden verwijderd. Postoperatief waren de nachtelijke pijnklachten verdwenen. De neurologische verschijnselen verdwenen in de loop van én jaar. Patiënt c, een 60-jarige man, kampte al jaren met pijnklachten in de rug en de rechter flank en lies.

Pijn linker schouder - medisch Forum

Ruim een jaar na operatie rugpijn resteerden een bandvormige hypalgesie van de neck dermatomen T9 tot T11 en een dovig gevoel ter hoogte van het rechter scheenbeen en onder de rechter voetzool. De vermoeidheidsklachten waren vrijwel verdwenen en motoriek, mictie en defecatie waren geheel genormaliseerd. Patiënt b, een 48-jarige man met een blanco medische voorgeschiedenis, had sinds 8 jaar nachtelijke pijn ter hoogte van het rechter schouderblad, waardoor hij iedere nacht wakker werd. Hij moest dan zijn bed uit en een stukje lopen, waarna de pijn verdween. Orthopedisch onderzoek leverde geen afwijkingen. Vanwege het aanhouden van de nachtelijke schouderpijnen volgde 3 jaar later onderzoek door een neuroloog, die, afgezien van een verlaagde tricepspeesreflex, geen afwijkingen vond. Ook bloedonderzoek, thoraxfoto, botscan en elektromyografie waren normaal. De patiënt werd zonder dat een diagnose was gesteld terugverwezen naar de huisarts.

stekende pijn bovenrug
Pijn bij hartinfarct: herken de signalen

Postherpetische neuralgie pijn door

Later kreeg patiënte ook uitstralende pijn en tintelingen in het rechter been, dat bij het staan en lopen stijf ging aanvoelen, en er ontstond een klapvoet rechts. De toen geconsulteerde neuroloog stelde een diffuse spastische parese van de benen vast. Distaal vanaf de mammae was er een stoornis van het diepe gevoel en de vitale sensibiliteit was gestoord distaal vanaf dermatoom T9 rechts en vanaf dermatoom T12 links. De buikhuidreflexen waren afwezig, de peesreflexen van de benen waren pathologisch verhoogd. Lopen was alleen mogelijk met behulp van elleboogkrukken. Vanwege het vermoeden van thoracale ruggenmergcompressie werd een mri-scan van de wervelkolom vervaardigd, waarbij een intradurale extramedullaire ruimte-innemende afwijking ter hoogte van wervelsegmenten ti en tii werd vastgesteld, die aankleurde na intraveneuze toediening van gadopentetinezuur en ernstige compressie van het ruggenmerg hiel veroorzaakte. Naar aanleiding van dit onderzoek volgde operatieve behandeling, waarbij radicale excisie van een groot cysteus schwannoom (3 1,5 1,5 cm) werd verricht. Omdat de tumor uitging van een fasciculus van de radix T3 rechts, werd deze tezamen met de afwijking verwijderd. Postoperatief waren de pijnklachten verdwenen en patiënte kon weer op haar rug liggen en doorslapen.


Hierdoor wordt de diagnose spinale tumor laat gesteld en blijft de geëigende behandeling lange tijd uit. Wij willen dit illustreren aan de hand van enkele ziektegeschiedenissen. Ziektegeschiedenissen, bij patiënt a, een 52-jarige vrouw, was 5 jaar tevoren de diagnose fibromyalgie gesteld, gebaseerd op klachten over zwaktegevoel in de spieren, vermoeidheid en pijn in de nek en armen. De snel nekpijn concentreerde zich tussen de schouderbladen en werd geprovoceerd door rugligging. Vrijwel iedere nacht werd zij daardoor wakker; de pijn verdween wanneer patiënte overeind kwam. Doorslapen kon zij uiteindelijk alleen half zittend. Teneinde met de diagnose fibromyalgie een zo acceptabel mogelijk leven te kunnen leiden doorliep patiënte een uitvoerig revalidatieprogramma en bovendien liet zij zich behandelen door een psychiater. In de daaropvolgende jaren trad een verdere fysieke achteruitgang op, met obstipatie, buikkrampen, wisselende incontinentie voor urine en toename van de nachtelijke interscapulaire pijnklachten. Onderzoek door internist en gynaecoloog leverde geen verklaring voor deze klachten.

Kramp in onderbuik (buikpijn)

Inleiding, meer dan de helft van alle spinale tumoren zijn uitzaaiingen van een maligniteit uit een ander deel van het lichaam. Primaire spinale tumoren komen aanmerkelijk minder vaak voor en kunnen grofweg in drie groepen worden onderverdeeld: extraduraal, ter hoogte van het wervellichaam of de epidurale weefsels; intraduraal extramedullair, uitgaande van de leptomeningen of de zenuwwortels (respectievelijk meningiomen en neurofibromen (of schwannomen en intramedullair (voornamelijk astrocytomen. De symptomen van de spinale tumoren kunnen sterk verschillen en hangen vaak samen met de lokalisatie van het gezwel. De initiële klachten kattenstaart zijn vaak atypisch en vormen geen enkele indicatie voor de aard en de uitgebreidheid van het proces. Pijn is in veel gevallen een belangrijk verschijnsel en is zelfs vaak aanvankelijk het enige symptoom. Niet zelden is nachtelijke pijn (dat wil zeggen pijn tijdens liggen) gedurende langere tijd de voornaamste klacht van de patiënt. Indien in de medische voorgeschiedenis sprake is van een maligniteit, zal bij klachten over (rug)pijn al snel gericht onderzoek worden gedaan ter uitsluiting van wervelmetastasen. Bij patiënten zonder medische voorgeschiedenis kan bij het ontbreken van andere klachten en verschijnselen de diagnostiek aanzienlijk worden vertraagd en vindt adequaat (beeldvormend) onderzoek vaak pas in een laat stadium plaats.

Stekende pijn bovenrug
Rated 4/5 based on 859 reviews